Minecraft

radhuset_vy

Platsen Helsingborg i Minecraft

I projekt Platsen Helsingborg har vi en tanke om att skapa en digital kopia av staden. Denna kopia kan se olika ut, ha olika användare och naturligtvis olika användningar. Som en stad i kuber… Med staden i Minecraft hoppas vi att Platsen Helsingborg kan nå nya användare. Vår tanke med att släppa modellen som öppen data är att verkligen släppa fantasin lös utan begränsningar och vi ser med spänning fram emot möjliga användningar.

I filmen nedan kan du få en känsla av vad som väntar.

:: Du vill komma igång

Vi vill erbjuda dig en möjlighet med staden i Minecraft och hoppas att du snabbt kan komma igång. Själva är vi inga experter i Minecraft men vi försöker här ge en enkel guide. Räcker vi inte till så använd kompisar eller webben för att hitta den information du behöver.

För att använda modellen behöver du ha programmet Minecraft installerad på din dator. Du hittar programmet på www.minecraft.net. Sidan är på engelska och följ instruktionerna där. Du ska ha startat spelet för att kunna följa alla instruktioner.

Själva modellen laddar du hem som en ”world”. Den täcker centrala Helsingborg och finns i två varianter idag. En med automatgenererade byggnader och en med enbart terräng.

När du laddat ner filen följ dessa instruktioner utifrån dina förutsättningar.

1. Spara .zip-filen på din dator (till exempel på ditt skrivbord). Sedan packar du upp .zip-filen.
Om du har PC: Om du har Mac:
2. Flytta den uppackade mappen till %appdata%.minecraftsaves 2. Flytta den uppackade mappen till ~/Library/Application Support/minecraft/saves som du hittar i finder. Enklaste sättet är att söka efter mappen (⇧⌘G och klistra in adressen i sökfältet)
3. Öppna Minecraft och välj den nya världen i enspelarläge. Första gången du startar kan det lite längre tid.

Om du har kunskap eller andra möjligheter så kan du ansluta till en server som erbjuder modellen som en egen värld. Se några av våra länkar för mer information.

:: Du vill veta mer om hur vi gjort

Vår inställning har varit att med så små medel som möjligt skapa den digitala kopian av Platsen Helsingborg i en Minecraftmodell. Vi har använt de datakällor vi har tillgängliga och har med automatiska datakörningar kunnat generera en modell. Tittar du noga så kommer du att se konstigheter men modellen ger dig möjlighet att skapa och rätta till. Samtidigt får du stöd i att hitta rätt proportioner på staden.

Vi har förstås andra digitala kopior av staden idag. Dessa har vi använt för att skapa de kuber, eller block, som Minecraft består av. De datakällor vi har använt är:

  • Byggnader i 3D. Utifrån en modell i 3 dimensioner har vi försökt att skapa ”riktiga” tak men där de är extra svåra ser det konstigt ut, kika på Rådhuset. Storlek och höjd är så korrekt det går då varje kub eller block motsvarar 1×1 meter. Byggnader används normalt i ”platta” kartor och användningen är stor inom stadens olika verksamhetsområden.
  • Vägar. Väginformation använder vi på många olika sätt och de är ett av våra viktigaste datakällor i vårt dagliga arbete.
  • Markanvändning är idag är det mest park eller skog (grön stad!) men vi tänker framöver ta fram modeller med fler markanvändningar. Data är hämtad från våra olika kartor vi tar fram i staden som kan vara underlag vid planering och skötsel av staden.
  • Terrängmodell som är framtagen utifrån ett punktmoln med flera miljoner punkter skapade genom laserskanning från flygplan. Helsingborg är ganska platt men Landborgen hjälper till att göra det spännande.

:: Du vill mer…

Vi vill mer och arbetar redan på att förverkliga mer. Till exempel hela staden och med mer olika typer av kuber eller blocks.

Vi hoppas att du vill mer. Släpp loss din kreativitet och kör! Dela gärna med dig via olika medier och om möjligt tagga med #platsenhelsingborg.

Lite bra länkar att söka efter mer information eller hjälp hittar du här:

Vi vill inte begränsa dig så modellen släpper vi under Creative Commons by Attribution licensen och ägs av Stadsbyggnadsförvaltningen. Helsingborg och öppna data kan du läsa mer om här: oppna.helsingborg.se

dunkers_vy