Om projektet Platsen Helsingborg

Projektet Platsen Helsingborgs drevs under 2014 och 2015. Syftet var att införskaffa och införa en ny stadsgemensam plattform för geografisk information. Här uppdaterade vi löpande under projekttiden.

(21/5 2015):

Projektets slut närmar sig och vi arbetar nu för att knyta ihop säcken. Vi har en förväntan på att kunna göra ett leveransgodkännande av hela projektet (plattformen, 5 tjänster och 3 POC (proof of concepts) i början av juni. Vi har då följt vår ambitiösa tidplan med hyfsad precision.

Som ni förstår är det fortsatt högt tempo med många bollar i luften. Det är då extra skönt att känna av att vi börjar få saker klara. Ett stöd i vårt arbete hela vägen har varit att arbeta med ett verktyg som heter Trello. Ett tips från oss som kan vara värt att testa, speciellt om ni arbetar agilt och med sprintar. Kort status, nu tillbaks till ”sprintandet”.

Projektet i korthet

I Helsingborgs stad kraftsamlas det nu för att upphandla och införa en ny stadsgemensam plattform för geografisk information. Arbetet drivs som ett projekt med namnet Platsen Helsingborg och här kommer du kunna följa och bidra till arbetet.

Visionen för projektet är att skapa förutsättningar för en digital kopia av staden som är öppen och tillgänglig. Det innebär att plattformen på ett enkelt sätt ska kunna samla alla de beskrivningar av platsen Helsingborg som görs dagligen av både medarbetare och invånare. Det ska vara enkelt och naturligt att bidra och det ska vara lika lätt att hitta och ta del av den digitala kopian. Plattformen ska ha grundläggande egenskaper som att stödja samarbete inom och utom staden, ha en hög grad av interoperabilitet, vara anslutningsbart för andra system och plattformar samt vara anpassningsbart efter hand som nya krav och förutsättningar tillkommer.

Plattformen avser här system för att möjliggöra följande hantering av geografisk information:

  • insamling
  • lagring
  • analys
  • bearbetning
  • presentation

Upphandlingen kommer således att bli bred och inkludera både plattformskomponenter som databas, produktionssystem och webb-GIS men också leverans av några verksamhetsanpassade tjänster som till exempel detaljplanering, drift och underhåll samt webb. Se bild.

plattform_inbjudan

Helsingborg är staden för dig som vill mycket och vi vill mycket mer med geografisk information!

(16/2 2015):

Årets första månad har rasat på i hög takt. Även i projektet har tempot varit högt. Det är mest arbete i de olika tjänsterna för Drift och Underhåll och Detaljplanering. De bägge tjänsterna skiljer sig väsentligt åt.

För våra fysiska planerare så är utbildningarna i full gång och vi följer plan. Modulen Geosecma Fysisk planering ska stödja i de specifika verksamhetsfrågorna men vi hoppas att ArcMap också kommer bli ett troget favoritverktyg i flera delar av deras arbete. Något vi ser fram emot lite senare i år är Bestämmelsedatabasen. Här kan stor nytta uppstå i hela vår stadsbyggnadsprocess framöver.

Tjänsten Drift och Underhåll kräver mer arbete i det att mycket skötseldata ska konverteras och hitta sin plats i den nya lösningen baserad främst på Geosecma Park & Grönyta. Det vi ser är att det kan tillkomma behov av att hitta nya vägar för delar av informationen. Här känns det tryggt att ha hela ArcGIS-plattformens  möjligheter att bygga på. Tidplanen för driftstart är lite framflyttad med hänsyn tagen till att landa det stora arbetet så bra som möjligt i en första version.

(11/12 2014):

Första tjänsten är driftsatt och klar. Det är tjänsten Geografisk information som gick i drift den 30/10. Efterarbete pågår kontinuerligt för att hantera nya behov av utseenden och funktionalitet. Tiden efter driftsättning har varit en berg- och dalbana med toppar och stup. Överlag är ändå stämningen god och med gemensamma krafter så hittas en lösning på problem.

Lite tjuvstart har vi också gjort gällande kartor i ArcGIS Online. Här finns dels en första prototyp i en av våra proof of concept men vi har också hunnit med några kunduppdrag som Julejus och Schyssta kartan. Se mer om dem på bloggen.

Efterföljande tjänster är också på rull, dvs tjänsterna Drift och underhåll och Detaljplanering. Här börjar arbetet bli riktigt intensivt och vi ser fram emot den planerade driftstarten i början av mars. Här har vi också justerat ursprungliga planer gällande ärendehantering av t ex felanmälan. I syfte att ha lagom många ingredienser i vår systemsoppa så återanvänder vi ett befintligt system inom Stadsbyggnadsförvaltningem för det syftet, Infracontrol Online. Nygammal partner som vi ser fram emot att få jobba med framöver.

(11/8 2014):

Helsingborgs stad har klart med den nya partner som ska vara med i arbetet kring Platsen Helsingborg. Det är ESRI Sverige AB tillsammans med dotterbolaget S-Group Solutions som ska vara med på den fortsatta resan. Nu ligger vi i startgroparna och förbereder en ny fas i projektet som hanterar införande. Här fokuseras inte bara på teknikskifte utan mycket kraft kommer att läggas på förändringsarbete och verksamhetsutveckling tillsammans med dataförädling.

(24/6 2014):
Tilldelningsbesked är utskickat den 18 juni i samband med projektledarens namnsdag. Upphandlingsprocessen blev därmed klar 9 dagar före utsatt slutdatum och det trots en mycket tight tidplan.

(4/2 2014):
Det är med både glädje och respekt vi fått den här uppgiften att hantera. Vi är nu i full färd med att samla på oss krav och behovsbilder från våra verksamheter i staden men vi ska också fråga vår omvärld vad mer vi bör ha med i vår kommande upphandling.

I projektet har vi har därför publicerat en RFI, request for information, i syfte att få till oss mer information inför kravarbetet. Sammanlagt 13 svar har vi fått ta del av.

För mer inspiration har 4 seminarier genomförts med olika teman, geografisk analys, nya perspektiv, cad/gis/bim och mobilitet. Spännande föredrag och presentationer som vi tar med oss in i upphandlingen.

Vi har också genomfört 15-tal workshops kring nuläget med olika verksamheter. Här kan vi se att det finns mycket som kan vara gemensamt i form av en plattform.

I dagsläget genomförs ett 20-tal workshopar med siktet på framtida behov. Spännande önskemål dyker upp och vi arbetar med att förmedla dem vidare in i kommande förfrågningsunderlag.

På januari månads sista dag publicerades vår anbudsansökningsinbjudan på www.tendsign.com. Upphandlingen med förhandlat förfarande är därmed officiellt igång.