Arbete pågår!

Det snickras och hamras för fullt i projektet Platsen Helsingborg, vilket skapar frågor och förväntningar hos medarbetarna. En del installationer är gjorda och den molnbaserade tjänsten ArcGIS Online är testad. Vid sidan av installationer följer datakonverteringar, utbildningar, förändringar av processer och rutiner, avveckling av (en del) befintliga system och mycket annat.

Det kommer att bli en spännande period framöver och vi är givetvis oerhört geotaggade!