Den öppna Platsen

Den händer mycket i Helsingborg. I andan av den ambition som vision 2035 speglar upp sker det kontinuerligt spännande saker. En del av dem är något som Platsen Helsingborg har att förhålla sig till nu och i framtiden. Projektet Öppna Helsingborg är en av dessa.

Den öppna Platsen, eller öppna data, är en ambition som funnits från början i projektet men som nu tydligare  tar en plats som resekamrat på vår resa. Mer information om stadens arbete med öppna data finner ni på Helsingborgs stads webbplats kring just det temat: oppna.helsingborg.se. För att förtydliga viljan och drivkraften till initiativet med öppna data i Helsingborg har också kommunstyrelsens ordförande beskrivit de nya möjligheter som öppnas i HD.

Platsen Helsingborg kommer att ta höjd för det som den nya resekamraten önskar få uppleva på färden. Vi ser fram emot de nya möjligheter som det arbetet kommer ge oss internt inom staden – utöver de mer uppenbara fördelarna som kan skönjas för alla Helsingborgare.

Grattis Helsingborg!