Film om Platsen Helsingborg

Nyfiken på Platsen Helsingborg? Nu finns chansen att se en kort film om bakgrunden och de första stegen i projektet och vad vi nu förväntar oss. Projektledare Björn Lahti är intervjuad av vår leverantör S-GROUP Solutions med frågeställningar kring Platsen Helsingborg. Filmen är ca 5 minuter och uppföljning under arbetet och efter projektavslut är inplanerat.

Ni kan även följa med på S-GROUP Solutions webbplats.