Flygfoton som öppen data

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad släpper nu delar av sin geografiska information som öppen geodata. Efter detta släpp kommer vi att följa upp med fler data.
Det vi nu erbjuder är flygbilder, eller ortofoton, med hög upplösning och som är tagna våren 2014 i tiff-format. Det är de senaste och bästa bilderna staden har idag. Efterhand nya bilder köps in erbjuds även dem. Planer finns också att erbjuda äldre bilder om befintliga licensavtal så tillåter.

För fotona tillhandahålls en nedladdningstjänst där filer kan laddas ner över olika delar eller rutor över staden. Tjänsten kommer att utvecklas mer beroende på intresse och önskemål. Datamängden finns att tillgå via oppna.helsingborg.se tillsammans med mer beskrivning av tjänsten.

Vi ser fram emot att dessa datamängder används på ett nytt och kreativt sätt. Vi är övertygade om att geodata är en viktig resurs och det att det kan skapa stor nytta för hela staden. Omvärlden håller oss också på tå med innovation och effektivitet i en härlig samklang vilket vi tycker om.

Helsingborgs stad vill med öppna data skapa förutsättningar för en transparant och öppen förvaltning av staden. För vårt interna arbete tar vi kontinuerligt fram data som beskriver staden och dess verksamheter. En stor del av den datamängden är geografisk och kallas ofta för geodata. Efterfrågan på geodata är stor internt och vi satsar mycket på att öka nyttan ännu mer. I samband med projekt Platsen Helsingborg etablerar vi en ny plattform för geografisk information för Helsingborgs stad och en del av det arbetet syftar till att på ett enkelt vis kunna erbjuda öppen geodata. Tidigare har vi erbjudit staden i Minecraft.