Genmanipulerad programvara?

Varför skillnad?
Det hittills vanliga förhållningssättet till en programvara har varit att den är proprietär. Vi köper (kan i och för sig vara freeware) en licens, installerar och använder programmet som vi önskar. Vi är låsta till de begränsningar som leverantören eller skaparen har satt i de fall vi vill utveckla, sprida eller skala upp lösningen. Syftet är naturligtvis att få ersättning för den tid och det kunnande som är nedlagt och investerat i programmets skapande.

Under en lång period har det inom GIS-världen uppstått en program- och verktygsflora som är mer tillgänglig som öppen källkod. Här har även tillhandahållandet av karttjänster som Google Earth eller Bing maps spelat en roll i utvecklingen. Att testa och att lära sig nytt har förenklats genom denna utveckling och även fler användare har upptäckt ”vår” teknik.  Och ”vår” teknik har blivit mer allmän (även om vi tycker att vi har bättre koll inom vissa delar) med fler aktörer som utnyttjar de nya möjligheterna, inte minst i konsumentleden och oftast med mobilitet i siktet.

Hur har utvecklingen påverkat oss?
Vi har idag en systemflora som lever i symbios mellan dessa släkten. Floran har också mer och mer fått tillökning av molntjänster för att göra helheten komplett. Hittills har vi haft möjlighet att inrymma alla arter i det att användningen har ökat och ännu så länge är de flesta nöjda med (blomster)arrangemanget.

Överlevnadsstrategier?
I den öppna programvarans dna finns det en naturlig förhållning till interoperabilitet. Utan att kunna ansluta och fungera i samförstånd med omgivande programvaror och system så har den inte så stora möjligheter till överlevnad. De proprietära programvarorna har en förmåga att överleva utan en bred och naturlig egenskap till interoperabilitet endast om de är unika eller tillräckligt stora så att de i sig utgör en de-facto standard. I det hänseendet krävs det att andra programvaror eller system anpassar sig istället.

Vad händer när de olika lösningarna i den gemensamma floran korsar sig?
Ett resultat kan vara att de proprietära programvarorna genmanipuleras så att även interoperabilitet blir en naturlig egenskap utan kompromisser. Svaret får vi antagligen ganska snart med tanke på den utvecklingstakt vi sett hittills och som vi anar framöver.