GEOINFO 2014

Platsen Helsingborg kommer att vara på plats i Gävle på GEOINFO 2014. Konferensprogrammet är fullspäckat och vittnar verkligen om allt spännande som händer inom vår bransch! Ett par axplock är föredrag från Mapillary under inledningssessionen samt officiell lansering av Metrias app Hitta fastighet.

Välkomna till lilla gasklockan på torsdag 2/10 kl 11.45 – då presenteras status i projektet Platsen. Har ni någon undring före eller efter presentationen, går det bra att e-posta kristian.bergstrand(at)helsingborg.se eller pinga (at)bergstrand på Twitter.

Vi är geotaggade! Är Du?