Geotaggade!

I måndags den 16 december 2013 genomförde projektet de två första av totalt fyra planerade inpirationsseminarier kring Platsen Helsingborg. Vi var många som tog oss tiden att bli inspirerade trots den sista stressen innan jul, i runda slängar 70 deltagare på förmiddagen och 60 deltagare på eftermiddagen, som alla förhoppningsvis blivit mer geotaggade!

Programmen behandlade två frågeställningar:

  • Vilka möjligheter har vi med geografisk analys?
    Vi som var där fick se exempel från analyser i Helsingborgs stad om buller (webbkarta med underlaget) och om det spännande ämnet social kartering i ett nyligen avslutat examensarbete. Från en annan del av Skåne fick vi höra en spännande återgivning från en geografisk analytikers vardag och jag tror att vi kommer prata mycket om det här framöver i Platsen Helsingborg. Sista programpunkten tog oss med på en odyssé i vilka möjligheter vi har framför oss och även tips på goda källor att fortsätta inspireras av. Förmiddagen avlutades med att redovisa resultatet av den Mentimeter förfrågan som deltagarna fick svara på. Många använder geografiska analyser idag men det finns ett glapp till att nå alla som ser ett behov idag och i framtiden.
  • Hur ser den digitala staden ut ur andra perspektiv?
    En karta är kanske det första vi tänker på när vi pratar digital kopia av staden och geografisk information? Eftermiddagens program syftade till att visa på andra perspektiv att se på staden. Många av oss använder nätjättarnas gatuvybilder för att få en bättre känsla för en plats. Här visade en annan kommun i vår närhet upp sin användning av liknande bilder men men möjlighet till mer professionell nytta som att mäta eller växla bilder från olika tidspunkter. Mycket surr kring de möjligheter som deltagarna direkt kunde se! De efterföljande presentationerna kretsade kring 3D -visualisering där vi först fick veta hur vi kan ta fram det material som ska visas, praktiska exempel från söder, för  att senare se vilken nytta vi och våra invånare kan ha av dem. Även här surrades det kring möjligheterna runt det kaffebord som visade sig vara ett visualiseringbord.

Kunde ni inte vara med eller vill följa upp ert deltagande finner ni (läggs upp efterhand – håll utkik) under Sharing is Caring föredragen som pdf:er och som filmer i Platsen Helsingborgs spellista på Youtube.

youtube

Vilka möjligheter vi har framför oss med Platsen Helsingborg! Fortsättning följer…