Gränslöst!

Gränslöst!

Föreställ Dig att Hemnet inte fanns, utan i dess ställe fanns 290 olika sammanslutningar som visade bostäder till salu på 290 olika webbplatser. Det är inget tilltalande scenario, men tyvärr existerar många kommunala datamängder i liknande miljöer. Detaljplaner, översiktsplaner, skolor, offentliga toaletter, bibliotek, simhallar, tennisbanor och ridstigar är några exempel på datamängder som en kommun oftast ajourför och tillgänggliggör på något sätt. Tyvärr listas/karteras datamängderna i stor utsträckning enbart via respektive kommuns webbplats och i de fall där kartan nyttjas som informationsbärare, blir intrycket att världen slutar utanför kommunens gräns.

I ett försök att belysa och förbättra situationen har vi tagit ett litet, första, initiativ till ett gemensamt lapptäcke för detaljplaner. En början är att ha en gemensam kartinstans, vilken ansluter sig mot de kommuner där detaljplanerna finns tillgängliga som tjänst (WMS och/eller WFS). Vidare tar vi emot spatiala filer från de kommuner som inte har egna tjänster och lägger upp dessa på en kartserver. I en förlängning kan man tänka i banor som att harmonisera attribut/manersättning m.m. En inspirationskälla hittar vi i Danmark: http://kort.plansystem.dk/

Initiativet startade för cirka tio timmar sedan – Internationella GIS-dagen till ära – och hittills finns tre kommuners detaljplaner i samma karttjänst:

Lapptäcke med detaljplaner

Lapptäcke med detaljplaner

Vi kommer att återkomma med mer info – som bekant vill vi komma långt med hjälp av geodata inom Helsingborgs stad!