Hela Helsingborg blir ”öppen data”

För nya läsare av inlägget ber vi er uppmärksamma datumet för publicering som var den 1 april 2015.

Platsen Helsingborg kan avslöja stora planer för Helsingborgs stad. Projektet har under en tid arbetat med att skapa en digital kopia av verkligheten men nu kan hela frågeställningen vändas upp och ner. En medarbetare som vill vara anonym sammanfattar problemet väl:

– Vi ger upp! Verkligheten ligger alltid steget före vår digitala kopia, vi kommer aldrig ikapp. Nu vill de att vi ska släppa det som öppen data, det går ju inte! Det kommer inte att stämma och alla kommer se att vi inte hinner med.

Frustrationen har varit stor tills den stora lösningen började ta form. Istället för att släppa den digitala kopian som öppen data så erbjuder vi verkligheten:

– Hela staden som öppen data skulle vara rena drömmen! Strategerna på Analysavdelningen blir eld och lågor över idén när vi testar den på deras behov.

– Tänk att kunna samla in alla 6-åringar i ett visst område. Sedan be dem att ställa sig i grupper efter vilken skola de har närmast till och sedan räkna antalet barn i grupperna. Fantastiskt vilket underlag vi kunde få till för att kunna att planera lokalbehoven bättre.

Det är fler som är entusiastiska. Några exempel som snabbt dyker upp är:

  • Exploatering av ledig mark. Med fri tillgång till obebyggd mark så kan vem som helst göra vad de vill. Spännande att se var de bygger och inte minst vad.
  • Användning av användarvänlig teknik. T ex mäthjul för att beräkna avstånd. Avståndet i den digitala kartan upplevs inte som exakt varför det är bättre att gå sträckorna i verkligheten. Bättre blir det inte – och man lyfter fram frisk luft som ett mervärde.

Fördelarna till trots så finns det frågetecken. En ekonom funderade kring hur stadens finanser ska kunna bli verkliga.

– Vill någon se hur mycket konsulter vi använder så blir det problem. Speciellt hur vi får tag på de konsulter som inte bor i Helsingborg. Är även de öppna data?

Även en del begrepp ska redas ut. Kan verkligheten kallas för data? Vilken licensform gäller? Även hur och var Helsingborgs ska tillgängliggöras är under utredning.

Men vilka möjligheter vi ser framför oss. Häng med oss på den spännande utvecklingen!