Idén till att resa

En resa kan göras av olika anledningar men handlar oftast om en förflyttning från en plats till en annan. Resan i projekt Platsen Helsingborg har en bakomliggande idé, eller egentligen flera, och den är beskriven i samband med en förstudie på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Det projektet hette UNIFY och det syftade till  att skapa ett bättre IT/GIS-stöd för Stadsbyggnadsförvaltningen.

För er som är intresserade av den idé som nu blir verklighet kan kika in under Sharing is Caring och där ta del av valda delar av förstudiens rapport med bilagor.

Vår förhoppning är att fler får bra idéer och börjar att förverkliga dem. Kanske vi har samma resmål?

copyingisnottheft