IoT Forum Helsingborg

iotforum

Under stark ledning av Öresundskraft träffades de olika parterna inom IoT Forum Helsingborg. Forumet syftar till att bredda kunskap och att hitta samverkansmöjligheter inom området Sakernas internet, eller IoT – Internet of things. Allt för att ge våra olika aktörer i Helsingborg bästa servicen och förutsättningar för att leva hållbart och med bästa livkvalitet.

Spänningssökarna denna gång var Öresundskraft, NSVA, NSR, Helsingborgshem och Helsingborgs stad.

Mötet denna gång syftade till att hitta vår gemensamma bild av vad vi vill uppnå. En naturlig del i det arbetet är att fånga vad som är på gång hos parterna och hur tankarna går.

Vilket flöde av idéer, tankar och ambitioner!
Vilken kraft i vilja och förmåga!
Vilken möjlighet till återvinning av satsningar och att hitta ett kretslopp inom staden!
Vilka möjligheter att landa allt detta i våra hem!

En sak kan vi säkert säga – framtiden finns att finna i Helsingborg. Stay tuned!