Krönika om Platsen Helsingborg

I dagarna kom tidskriften SINUS ut som publiceras av SKMF. Ni som hittat hit genom att ha läst krönikan är mycket välkomna att följa projekt Platsen Helsingborg! Ni som inte har tillgång till det senaste numret hittar nedan krönikan om Platsen Helsingborg.

Sinus1304

Platsen Helsingborg – att vilja något
Det händer spännande saker i Helsingborgs stad för tillfället. Modet och viljan har tagit sina platser i förarsätet för att skapa en ny stadsgemensam plattform för geografisk information i Helsingborgs stad. Modet är motorn som gett oss chansen att gasa på och viljan styr riktningen för den resa vi nu påbörjar. Här kommer lite tankar från mig som är reseledare för denna resa och som fått den här möjligheten att göra något jag vill och tror på.

Modet
Helsingborgs stad har en ny vision med siktet mot Helsingborg 2035. Det innebär att år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad. Beslutet är förvaltningsöverskridande och samtliga politiska partier står bakom det. Tillsammans med en uppmaning att bidra som medarbetare till dessa mål skickar det också signaler om att våga och visa mod. Ett mod kan vara att stanna upp, reflektera och se vilka förutsättningar vi har för att gå hela vägen. Frågor som: Hur ser våra processer ut och hur kan vi samverka, hur vi hanterar information och på vilket sätt når vi den, vilka IT-stöd har vi som är anpassade efter nuvarande och kommande behov, är några exempel som har dykt upp i Helsingborg. Svaret är en splittrad bild där tillgång till information, möjligheter till samarbete och effektiva verksamhetsanpassade IT-stöd bildar en svag plattform att ta avstamp ifrån på vår resa till 2035.

Modet i det här fallet är att inse detta och göra något åt det. Det har vi nu gjort i Helsingborg och motorn är igång och gasen är nedtryckt.

Viljan
I samband med visionen Helsingborg 2035 har det också formulerats en sorts förväntan på medarbetare, företagare och invånare i staden Helsingborg. Helsingborg ska vara staden för dig som vill något. Jag vill något, mina kollegor vill något och våra politiker likaså. I juni 2013 beviljades ett investeringsbidrag med syfte att upphandla en ny stadsgemensam plattform för geografisk information. Ansvaret har tilldelats Stadsbyggnadsförvaltningen där de flesta användarna och den samlade kompetensen kring geografisk information finns idag. Arbetet kommer att drivas som ett projekt med namnet Platsen Helsingborg. Som reseledare (projektledare) har jag därigenom fått chansen att driva något jag sedan länge haft stor vilja till.

Viljan är här det som ställer in siktet för vår resa och vi vill mycket.

Platsen Helsingborg
Visionen med projektet kan beskrivas som en öppen och tillgänglig digital kopia av staden Helsingborg. Den ska beskriva platsen förr, nu och i framtiden. Kort sagt allt som beskriver platsen Helsingborg. Plattformen ska ge oss de förutsättningar som behövs för att nå visionen. För det krävs att plattformen innehåller fyra nyckelkompetenser: samarbete, interoperabilitet, anslutningsbarhet och anpassningsbarhet. Stadens behov kommer att tillgodoses med tjänster baserat på plattformen där vi utifrån verksamhetsbehov kan bidra till att beskriva staden, titta på och analysera staden samt visualisera för andra vad vi kommit fram till.

För det är ändå det de flesta inom staden gör på något sätt i sitt dagliga arbete, beskriver platsen Helsingborg i någon form.

Sevärdheter under resan
Projektet Platsen Helsingborg är i full gång. Vi är nu i färd med att fråga verksamheterna kring deras nuläge. Här fokuserar vi på de stora dragen och modellen vi använder är att designa deras nuvarande tjänster. Plattformen ska förstås inte leverera enbart samma tjänster som vi har idag utan vi ska klara av de framtida behov som finns. De kan vara svåra att finna och formulera, även om många redan bär framtida tankar med sig, så för att underlätta kommer vi att inspirera och inbjuda till utblickar. Här fokuserar vi på olika teman och det genom demonstrationer och presentationer från vår omvärld eller från egna goda exempel. När vi så är fulladdade med restips så ska vi sätta oss ned med verksamheterna igen för att designa de framtida tjänster som plattformen ska kunna stödja.

Det finns som alltid i offentlig verksamhet vissa regler och policys att följa och även här finns det en resepolicy i form av LOU. En stor del av projektets arbete kommer bestå i att hantera dessa frågor på rätt sätt.

Vi avser att bjuda på våra sevärdheter till er alla men vi är också tacksamma för era restips och era erfarenheter av resepolicy. Hör av er och håll utkik efter projektets webbplats där ni kommer få möjlighet att bidra till ett kollektivt resealternativ.

Helsingborg är staden för dig som vill något och vi vill mycket!