Medarbetare som vill något

Helsingborg är staden för dig som vill något. Det gäller även de medarbetare som bidrar till stadens utveckling.

I dagarna deltar vi på Geosecmas användarkonferens i Malmö. Här delar också tre medarbetare från Helsingborg på erfarenheter från deras utmaningar och hur de löst dem med mycket vilja.

Lina har berättat om införandet av ett nytt geometristöd för vår kommunala lantmäterimyndighet. Ett arbete som inneburit stora utmaningar och pågått parallellt med införandet av Platsen Helsingborg. Resultatet blev lyckat mycket tack vare inställning och vilja.


Att införa en stadsgemensam plattform innebär stora förändringar för många verksamheter och medarbetare. För de som arbetar med detaljplaner har det varit ett snabbt införande som berör många. Men hur löser man en situation där en viktig uppgift inte kan lösas i verktygen ”Out Of the Box”? Med en bred och kompetent plattform kan den som vill skapa nya lösningar. John och Tobias berättade om hur de som planarkitekter har tagit sig an sina utmaningar. Med kreativitet och nyfikenhet kan de och deras kollegor göra fina illustrationer i samma verktyg som den riktiga planen. Ett arbete vi hoppas kan tas om hand i kommande releaser och hjälpa andra kommuner i samma situation.

Med rätt möjligheter och med en bra inställning kan vi åstadkomma det vi vill. Och i Helsingborg vill vi något!