Ny användning för publika syften

Mycket av arbetet med Platsen Helsingborg är för vår egen effektivitet och samverkan. Men det är kul när vi även når ut till invånarna eller företagarna i vår stad. Det var också ett av syftena med att byta till en stadsgemensam plattform för geografisk information.

Ibland är också den geografiska delen av delvis underordnad karaktär. Helhetsbilden med text, bilder och kartor ska ge en bra och tydlig presentation av det vi vill förmedla. Det är då spännande att kunna använda alla de funktioner som ArcGIS Online kan erbjuda där mycket fungerar ”out-of-the-box”. Med en bra struktur och tidig planering av både data och arbete kan det åstadkommas fantastiska berättelser.

De senaste tillskotten är de i dagarna publicerade strategiska planerna Stadsplan 2017 och Trafikplan. Förstås mycket svett och tid men mest kring innehåll och mindre kring teknik. Precis så som vi vill ha det!

Spana in själva här: Stadsplan 2017 och Trafikplan.

Mer om planerna och andra exempel på användning av kartor finner du på stadens hemsida.

stadsplan2017

Trevlig sommar!