På plats i Linköping

I dagarna två deltar Platsen på Geosecmas användarträff i Linköping. Som nya i familjen ser vi fram emot spännande föredrag och personliga möten.

Vi vill dela med oss och vi vill ta del!

(null)