Platsen Helsingborg i Minecraft

I dag släpper vi Helsingborg i Minecraft-miljö. Vi har bjudit in några barn och ungdomar för att få ta del av deras första intryck. Kul att hitta nya möjligheter och med nya användare, i det här fallet framtidens stadsbyggare!
 

  

I projekt Platsen Helsingborg har vi en tanke om att skapa en digital kopia av staden. Denna kopia kan se olika ut, ha olika användare och naturligtvis olika användningar. Som en stad i kuber… Med staden i Minecraft hoppas vi att Platsen Helsingborg kan nå nya användare. Vår tanke med att släppa modellen som öppen data är att verkligen släppa fantasin lös utan begränsningar och vi ser med spänning fram emot möjliga användningar.

Läs mer och ladda ner modellen genom att välja Minecraft i menyn ovan eller klicka här.

radhuset_vy