Projektavslut

Så börjar vi se slutet på projektet Platsen Helsingborg. Eller åtminstone den första fasen där vi arbetat med att upphandla och införa en stadsgemensam plattform för geografisk information i Helsingborgs stad. Platsen Helsingborg kommer att bli kvar som begrepp i staden och stå för fler insatser i efterföljande fas men då enligt vår förvaltningsmodell. Vi ska utveckla våra gjorda leveranser och gör nya leveranser av tjänster i en första version.

Vi har hunnit med mycket under den tid projektet varat, november 2013 till maj 2015, och vi kan blicka tillbaka med överlag positiva känslor. Med det sagt också med en erfarenhet att det gått upp och ned under projektets gång. Vi kan berätta mycket om vårt sätt att arbeta och det har varit många bollar i luften och snabba spelvändningar. Men med kreativitet och flexibilitet har vi hela tiden fört spelet på rätt planhalva. Mycket tack vare bra medspelare, god vilja och ett bra samarbete med backlinjen i form av våra leverantörer.

Vi ser också framåt med stor inspiration och mycket vilja att skapa ytterligare nytta av det redan genomförda arbetet. Nya användare, nya nyttor, nya data, nya användningar och så gärna det där oväntade som en extra krydda. Det blir skoj det här!

En liten snabbrepris av vad vi gjort ser ni här:
– Etablerande av idé och få investeringsbidrag
– Projektstart
– Involverande av medarbetare och verksamheter med 22 workshops
– Koll på marknadens erbjudanden med RFI och 4 inspirationsseminarier
– Upphandling
– Införande av Esri ArcGIS-plattformen, ArcGIS Server, ArcMap, CityEngine, ArcGIS Online mm
– Införande av Geosecma Karta, Fysisk Planering, Park och Grönyta, Trafik, LVDB, Webb, Fastighet & Befolkning mm
– Införande av ESPA för arbete med stereoskopiska 3D-kartor och insamling
– Införande av Infracontrol Online för ärendehantering kring felanmälan
– Migrering av primärkarta, skötseldata, vägdata, trafikföreskrifter och en otrolig mängd geografiska dataset
– Utbildat och gett projektstöd för användare och administratörer
– Varit stöd i förändringar hos verksamheter berörda av 5 tjänster
– Genomfört 3 st POCar, proof of concepts
– Infört nya arbetssätt och roller: tjänsteägare och teknisk tjänsteägare
– Avvecklat några system och planerat för fler
– Samt mycket mer

Vi har gjort mycket på otroligt kort tid. Många har varit berörda. Allt är inte klart. Men vi har en bra grund att bygga på. Vi har klarat ett marathon och är redo för nästa.

marathon