Rum och tid

Visst är det fascinerande med kartor och de rumsliga sammanhang som de kan förmedla? Med kartor kan vi t ex se var det sker de allvarligaste olyckorna, var säljs det flest bostäder och på vilket sätt staden förändras. Kartan ger en dimension extra till relativt tråkiga och svåra siffertabeller. En bild säger mer en tusen ord! Och en karta säger mer än…

Men vad är det kartan visar? En karta visar vanligtvis en nulägesbild eller en snap-shot av en informations status. I exemplen ovan vet vi t ex inte svaret på följande frågor:

  • Är det fler olyckor?
  • Säljs det färre bostäder i det här området än innan?
  • Växer staden?

För att ge ett svar behöver vi få tillgång till en dimension till – tiden. Genom att sätta vår karta i en relation till olika tider kan vi se hur trenden ser ut och vi får nu än bättre möjligheter att förmedla rumsliga och temporala sammanhang.

Det finns därför ett behov att visa tid och rum samtidigt för att skapa sammanhang. Mycket arbete pågår för att lösa det tekniskt och de kallas ibland för geo temporala eller spatio temporala tjänster. Kombineras dessa med kunskapen om ämnet och dess sammanhang får du en berättelse som enkelt kan förmedla innehållet till andra. Begreppet storytelling används  normalt här och det skulle kunna användas i exempelvis skolornas undervisning eller vid andra tillfällen.

Vill ni se och pröva kan jag rekommendera exemplet www.mapstory.org . Det är en öppen tjänst där ni på ett ganska enkelt sätt (allt är relativt…) kan publicera era egna data i tid och rum! Passa också på att inspireras av andra exempel, t ex utvecklingen av New Yorks tunnelbanor där ingen data fanns sammanställd sedan tidigare eller utvecklingen av Ames i Iowa där berättaren har digitaliserat underlaget från alla de dokument som fanns i  stadens arkiv.

Hur och var har Helsingborg utvecklats? En berättare sökes – vad kan alla ni som läser det här berätta?