Smörgåsbord av inspiration

I slutet av förra veckan så genomförde projekt Platsen Helsingborg sina två avslutande inspirationseminarium. Återigen många besökare, bra presentationer och mycket att ta med oss som färdlitteratur eller videounderhållning på vår fortsatta resa.

Vilken verktygslåda har vi för GIS/CAD/BIM?
Det var temat för torsdagens seminarie. Programmet var fyllt med inspel från en del av våra leverantörer inom branschen. Viktigt att ta med oss är att kunna hantera stora datamängder som punktmoln men även 3d-modeller och kunna få användning av dem på olika sätt.  Vi är där idag och det blir enklare och enklare att kunna jobba med detta oavsett vilken roll man har i organisationen. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att skapa och förändra direkt i en virtuell modell och kunna hantera det vidare i de moderna tekniska plattformarna. Att BIM är här för att stanna är också en viktig iaktagelse. Samma dag som seminariet kunde vi också ta del av EUs ambitioner att uppmuntra ett ökat användande genom EU-direktiv kring offentliga upphandlingar. Det är tungt och det känns rätt, nu upp till oss att vara där också!

Vilka möjligheter ges med ökad mobilitet?
Den sista dagen bjöd på många bra inspirationer kring temat mobilitet men även teknik, utveckling, internet och nya sätt att se på detta togs på ett intressant sätt upp. Att kunna arbeta hemma, att kunna ta med sig den digitala kopian av platsen ut i verkligheten och även ta den med tillbaka i uppdaterad version samt att kunna använda tekniken ihop med andra professionella och sociala nätverk. Mycket är redan här i olika former och inte minst som privatperson finns det oändliga möjligheter som även kan inspirera oss i vårt arbete.

Som avslutning på hela inspirationsserien bjöd Helsingborgs nya Internetchef Joakim Jardenberg på en fängslande, rolig och tankevärd presentation kring ämnet Internet. Internet är här och det gör saker! Mycket att minnas och ta med oss som också sätter vår framtid i relation till hur utvecklingen har varit och var vi är idag. Ämnet förtjänar ett eget inlägg och ska ni se en av filmerna är det denna!

Precis som tidigare hittar ni presentationer och filmer under Sharing is Caring. Enjoy! Och dela med er!