Tillgång till egen data

Frågan dök upp i den stora salen på Geoinfo 2015. Ämnet är om öppna data och det är inspirerande att höra om arbetet i Danmark.

Men så till frågan. Hur gör vi som dataleverantör när leverantören av våra system vill ta betalt för att vi ska kunna använda och dela ”våra” data? Frågan borde inte finnas men så är det sorgligt nog. Inget svar på frågan gavs direkt mer än att man i Danmark samverkat för att skapa egna lösningar man har egen rådighet över.

Min tanke är att byta leverantör och framöver ställa det som ett självklart krav på ersättaren och på alla andra leverantörer!