Två steg mot ett öppnare Helsingborg

Vi jobbar vidare mot visionen av att ha en öppen digital kopia av staden. Den senaste veckan har vi tagit ytterligare två steg mot en smartare förvaltning. Numera finns dels kartskikten i vår Stadsatlas och dels Helsingborgs stads stompunkter som öppna data.

Data som finns som kartskikt i Helsingborgs Stadsatlas har fler potentiella användningsområden än att enbart synas i nämnda kartlösning. Några exempel på datamängder som nu kan hämtas som öppen data är detaljplaner, parkeringsplatser samt bevarandeprogram. Dessa data blir nu enklare att komma åt både för internt och externt bruk för olika syften. Meddela oss gärna vilken data ni saknar eller på vilket sätt ni använder vår öppna data.

Tidigare har det gått att beställa stompunkter via en e-tjänst (denna möjlighet kommer att finnas kvar några veckor till). Beställningar via denna tjänst behöver först handläggas av tjänstemän och därefter sker fakturering till kund. Numera finns punkterna tillgängliga som öppna data, vilket för kunden innebär kostnadsfri tillgång till dessa, dygnet runt.

Givetvis räcker inte två steg för att komma hela vägen till vår vision och vi kommer framöver att arbeta vidare med mera öppen geodata!

wifi