Utbildning i den nya plattformen

Arbetet fortsätter i projekt Platsen Helsingborg med att få in nya användare med nya behov i plattformen. Införandet ser olika ut beroende på verksamhetsbehoven.

För vissa nya användare som Mark- och exploatering eller Miljöförvaltningen så handlar det om att sätta upp bra webbaserade tjänster. De ska t ex kunna hitta den information de behöver för en viss ärendetyp med stöd av karta eller uppslag på adress/fastighet. Vissa arbetsprocesser innebär också att enkelt kunna skapa och underhålla information via webbtjänsten. För att kunna återanvända information och skapa större nytta behöver vi då modellera data och spara den i en behörighetsstyrd databas.

Utbildningen i de fallen går ganska lätt då processerna är kända och ofta upprepande. En introduktion på 1 timme kan då räcka där vi kan visa och utbilda för många samtidigt.

I dagarna genomför vi också mer fördjupade utbildningar i desktop-program som ArcGIS Map. Det är för de tjänster (anpassade IT/GIS-stöd till verksamheter) som inte är rutinmässiga och i detalj process-styrda. Vi brukar kalla dem för de 20% som behöver mer flexibilitet i tjänsten där behovet delvis är att hitta bästa metod för att lösa olika uppgifter. För dem innebär varje ny uppgift ett nytt sätt att lösa den på och då krävs mer kunskap i verktyg med fler valmöjligheter. Att arbeta med stadens nya Stadsplan 2017 är ett typiskt sådant behov. Se bilden nedan från senaste utbildningen.

DSC_0794

Finessen med en stadsgemensam plattform för geografisk information blir allt mer tydlig. Med en strukturerad och samlad källa till information över hela staden så kommer fler att kunna använda och nyttja geografi. På så sätt fattar vi bättre beslut och kan också förmedla det tydligt för alla inblandade parter.

Vi närmar oss visionen om en digital kopia av staden som är öppen tillgänglig!