Vi firar den internationella GIS-dagen och du är välkommen!

Platsen_GIS dagen_141119

 
Nu är vi i full gång med införandet av Platsen och firar den internationella GIS-dagen genom att
visa upp lite av det som är på gång. Välkommen att lära dig mer om hur geografisk information
används samt hur du kan använda Platsen till just din verksamhet!

När: Onsdagen den 19 november klockan 10:00-12:00 och 13:00-14:00 – ingen anmälan behövs
Var: Filmsalen, Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg

Program förmiddag

10:00 Inledning: Om GIS-dagen, GIS inom Helsingborgs stad och Platsen Helsingborg
Björn Lahti, Helsingborgs stad

10:20 Presentation Platsen – Proof of concept #3
Kristian Bergstrand, Helsingborgs stad och Oscar Monell, Esri Sverige

10:40 Trendspaning, rollen för geografisk information
Oscar Monell, Esri Sverige

11:00 Karta över klimatanpassningar samt analys av restider
Kristin Magnusson, Helsingborgs stad, strategisk samhällsutveckling SLF

11:20 Skapa en karta i Excel och publicera för fler att använda
Oscar Monell, Esri Sverige

11:40 GIS-projekt på gång inom Helsingborgs stad, exempel på projektgång
Kristian Bergstrand, Helsingborgs stad

Program eftermiddag

13:00 GIS inom journalistiken, exempel från Helsingborgs dagblad
Joakim Andersson och Peter Ferm, Helsingborgs dagblad

13:20 Gör din egen kartberättelse
Oscar Monell, Esri Sverige

13:40 Gör ditt eget formulär för medborgarsynpunkter med plats
Oscar Monell, Esri Sverige