Vind i seglen

Projekt Platsen Helsingborg ska leda Helsingborgs stads resa till ökad användning och  nytta av geografisk information. Samtidigt i staden pågår det andra framtidsinriktade resor med nytt och spännande innehåll. Det kanske viktigaste är att vi någonstans är på väg mot samma destination. Det är också extra skönt när vi får extra fart och vind i seglen från vår stadsdirektör Palle Lundberg. Nedan hittar ni Palles senaste krönika.

Internet, smarta mobiler och höga ambitioner
Det går inte att värja sig och inte vill jag det heller. Internet och den digitala tekniken tar sig in överallt. Och vi är bara i början. Skrivmaskin, grammofon och telefonkiosk var naturliga inslag i min uppväxtmiljö. Mina egna barn vet knappt vad dessa saker är. Att lägga ”på” telefonen? Man stänger väl ”av”??  Dagens unga växer istället upp med smarta mobiler, surfplattor och Spotify. Det är klart att det är skillnad. Med Facebooks app i mobilen kan vem som helst skriva några rader eller lägga ut en en bild som omedelbart når 1,2 miljarder användare, eller 86 000 helsingborgare. Det är enkelt och användarvänligt och responsens blir i regel omedelbar. Tummen upp!

Snabb utveckling
Utvecklingen påverkar oss på många sätt. En högskoleingenjör kan räkna med att mer än hälften av den kunskap som kom på tentan första terminen är föråldrad när det är dags för examen. Hälften av alla svenskar mellan 75-85 år är internetanvändare, liksom hälften av alla treåringar. Och 2010 var det 7 procent av 16-åringarna som hade internet i mobilen. 2012 var siffran 94 procent. Från nästan ingen till nästan alla på två år. Så nog kan vi vara överens om att utvecklingen aldrig har gått så fort som nu. Och i många utvecklingsländer tar man snabbare språng än vi, skippar persondatorer och markbundet och går direkt till internet i mobilen med mängder av smarta tjänster.
Jag tror att vi människor inte kan springa så mycket fortare än vad vi gör nu. Det är inte där vi ska lägga krutet. Potentialen finns i istället i förnyelse, att arbeta annorlunda, vara mer innovativa, förändra kulturen och hur vi tänker i vårt arbete och om vårt uppdrag.  Jobba smartare helt enkelt. Traditioner och ”så har vi alltid gjort” behöver ryckas upp med sina rötter. Många av oss måste kanske ompröva ett helt arbetslivs uppfattning om vad som är bra och dåligt. Sådant svider och väcker motstånd. Men vi måste utforska nya möjligheter tidigt och snabbt. Och vi måste våga misslyckas.

Potential
Det är i det sammanhanget internet och den digitala tekniken kommer in. I bästa fall använder vi kanske 25 procent av dess fulla potential. Tänk vad vi skulle kunna göra med 75 procent till! På många arbetsplatser och skolor finns inte tillräckligt med datorer och surfplattor, och på vissa arbetsplatser är kunskapen och mognaden alltjämt låg. Handen på hjärtat: På en del arbetsplatser är ledningen inte tillräckligt tydlig med vilka arbetsprocesser som gäller. Därför fortsätter vi att använda pappersalmanackor, skicka papper runt i systemet, scheman, närvarolistor, kallelser, minnesanteckningar etcetera. Det här sättet att arbeta tillhör en svunnen tid och inte Helsingborg 2014.

Jag tror inte att datorn, mobilen och internet är lösningen på allt. Vi kommer även i fortsättningen behöva träffa varandra i levande livet. För barn och ungdomar kommer läraren och andra vuxna att vara viktiga som navigationshjälpare, handledare och samtalspartner så som lärare och vuxna alltid varit. Men, och här kommer min poäng, datorn och internet kommer på ett genomgripande sätt att förändra mycket hur vi arbetar i våra verksamheter.

Alla ska med
Internet är idag lika självklart som el i väggen och vatten i kranen. Jag tror på att skapa i små steg men med en gemensam bild av vart vi ska. Vi provar, utvärderar, gör om och provar igen. Små och anpassade processer vinner över stora projekt. Allt vi gör ska fungera för alla, överallt och hela tiden. Och en funktionsnedsättning får inte vara ett hinder – alla ska med. För många synskadade till exempel, har digital teknik inneburit helt nya möjligheter till information och kommunikation, viktiga förutsättningar för delaktighet och demokrati.

Bäst i Sverige
Helsingborg har kommit en bra bit på väg. Vi erbjuder 174 fria surfzoner och har över hundra e-tjänster. Och vi ska bli ännu bättre. Jag vill att Helsingborg ska bli bäst i Sverige på internet. Här ska man vilja bo och arbeta om man bestämt sig för att utvecklingen är mer en möjlighet än en utmaning. Men vi ska också göra Helsingborg till den bästa stad Helsingborg kan bli, med hjälp av internet.

Jag vet att smarta mobiler och surfplattor är en självklarhet i undervisningen på de flesta skolor och förskolor idag. Och så ska det vara. I dagarna startar vård- och omsorgsförvaltningen ett spännande arbete för att göra internet än mer tillgängligt för både äldre och personer med funktionsnedsättning. Stadsbyggnadsförvaltningens felanmälansapp är verkligen en fullträff. Och appen ”Fritid Helsingborg” kan jag bara inte vara utan. Listan med goda exempel kan göras lång.

Internetchef
Den andra december började Joakim Jardenberg som utvecklingsledare för internet i Helsingborg, säkert den första kommun i Sverige som har den här typen av tjänst. Joakim kommer att vara helt inriktad på hur internet kan förstärka, förbättra, förenkla och utveckla verksamheten genom att inspirera och motivera oss medarbetare. Tiden är mogen. I Helsingborg finns alla förutsättningar på plats: viljan, visionen, resurserna och en massa riktigt smarta personer. Nu kör vi!

Palle Lundberg