Visualisera mera!

Som inbiten kalenderbitare är det förstås julafton de gånger Statistiska centralbyrån släpper färsk och spännande statistik. Häromdagen publicerade SCB uppgifter kring hushållen i Sverige (länk till detta)  – intressant läsning! Vill en fördjupa sig och få fatt i kommunvis statistik, går det att ladda hem detta som kalkylblad eller csv-filer.

I längden är stora textfiler med statistik tröttande och svåra att överblicka – istället kan en karta användas som informationsbärare. Med hjälp av kommunvisa data från SCB, kommunytor från SCB samt några fritt tillgängliga verktyg för geografisk IT, gjordes en visualisering över andel singelhushåll i respektive kommun i Sverige.

karta

Den interaktiva kartan finns här: http://kartor.helsingborg.se/hushall.