Visualisering av öppen data

Idag släpper vi driftinformation från Helsingborgs stad som öppen data. Den innehåller bland annat information om felanmälningar och synpunkter om till exempel klotter, nerskräpning och belysning som vi har fått in via appen och e-tjänsten Ett bättre Helsingborg.

Samtidigt lanserar vi ett nytt verktyg som gör det möjligt att utforska den driftinformation som vi nu släpper utan att behöva ladda ner all data.

– Vi är första kommunen i Sverige som visar vår data på det här sättet i ett verktyg som heter Esri Operations Dashboard. Det innebär att vi gör det möjligt för våra invånare att ta till sig och analysera information, till exempel för ett specifikt bostadsområde utan att behöva ladda ner all vår data, säger Anders Jürisoo, teknisk lantmätare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Med verktyg för att utforska den öppna datamängden hoppas vi att fler börjar använda den data vi släpper fri. Öppen data är en relativt ny företeelse och vi har inte lyckats få tillräckligt stor användning. Med färdiga verktyg så vill vi inspirera och hjälpa till. Nu välkomnar vi ny användning och nya tjänster baserat på vår och andras data.

Utmana och överraska oss!

Läs mer om öppna data i Helsingborg på oppna.helsingborg.se

ettbattrelive